Гордост и предразсъдъци - Джейн Остин

[PDF] Гордост и предразсъдъци

By Джейн Остин

  • Release Date: 2016-06-11
  • Genre: Classics

Гордост и предразсъдъци By Джейн Остин Description

[PDF] Гордост и предразсъдъци By Джейн Остин. „Гордост и предразсъдъци“ (на английски: Pride and Prejudice, първоначално First Impressions) е най-известният роман на Джейн Остин и е считан от мнозина критици за едно от най-значимите произведения в английската литература на 19 век. За първи път е публикуван през 1813 г.