Английски за българи - Бистра Николова

[PDF] Английски за българи

By Бистра Николова

  • Release Date: 2015-06-15
  • Genre: Foreign Languages

Английски за българи By Бистра Николова Description

[PDF] Английски за българи By Бистра Николова. Учебникът 'Английски за българи' включва кратка граматика на английския език за българи, които сега започват да го изучават или имат някаква основна представа за езика.

Учебникът започва с английската азбука и правилата за четене, които са изключително важни за изучаването на езика. Това ще помогне не само на вас, но и на децата ви, които могат да се сблъскат с проблеми при четенето и писането на английски език, тъй като в България изучаването на езика не включва тази важна част.

Следва кратка граматика, упражнения и таблица с неправилните глаголи. Материалът е написан да бъде лесен за усвояване и достъпен за всеки. Информацията е поднесена в сбит вариант и е акцентирано на основните времена. Включена е и много кратка информация за някои времена, които ще ви трябват при по-нататъшно развитие на езика.