Hz. Muhammed Mustafa -2- - Osman Nuri Topbas

[PDF] Hz. Muhammed Mustafa -2-

By Osman Nuri Topbas

  • Release Date: 2011-03-31
  • Genre: Islam

Hz. Muhammed Mustafa -2- By Osman Nuri Topbas Description

[PDF] Hz. Muhammed Mustafa -2- By Osman Nuri Topbas. Me hixhretin ose emigrimin e të Dërguarit të Allahut (s.a.s.) në Medinë, filloi për Islamin dhe muslimanët një faqe e re dhe një periudhë e re historike. Profeti (s.a.s.) nuk ndodhej në Medinë në pozitën e një emigranti, përkundrazi, ai ishte kryearkitekti, lideri dhe prijësi i një bote më vete, kryetari i shtetit islam të porsangritur, shkurtimisht, gjithçka.