Barcelona – 1908©Filmoteca Española Varias tomas de vídeo de la ciudad de Barcelona durante el año 1908 — Several video cuts of the city of Barcelona at 1908.

source

27 Comments

 1. JULIO LEÓN January 9, 2018
 2. Alcaraz Marcel January 9, 2018
 3. Alberto Perez Elche January 9, 2018
 4. 2710facundo January 9, 2018
 5. Geno MG January 9, 2018
 6. WolfBCN666 January 9, 2018
 7. Juan CIV January 9, 2018
 8. Raider Rodriguez January 9, 2018
 9. marilin buzurria January 9, 2018
 10. Alexander Torres January 9, 2018
 11. freedomisnocrime January 9, 2018
 12. soraya bach January 9, 2018
 13. InfiniteUniverse88 January 9, 2018
 14. Volga Las January 9, 2018
 15. Bence Tóth January 9, 2018
 16. Ramon Pintó i Ratera January 9, 2018
 17. fish and banana January 9, 2018
 18. israel rivas January 9, 2018
 19. Tom Mannis January 9, 2018
 20. Dani Dafgor January 9, 2018
 21. Marcos Monterroso January 9, 2018
 22. Паша Науменко January 9, 2018
 23. Vlad Aleynikov January 9, 2018
 24. Estambar2 January 9, 2018
 25. Jeff Smith January 9, 2018
 26. Mariampajote January 9, 2018
 27. otakudana January 9, 2018